ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก ศูนย์อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562 ภาคเหนือ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก ศูนย์อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562 ภาคเหนือ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพิจารณาผลงานด้านต่างๆ ของศูนย์อปพร.เทศบาลนครเชียงราย พร้อมชมการสาธิตการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคาร ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย