กำหนดการประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับคณะศรัทธาวัดมิ่งเมือง ประกอบพิธีอัญเชิญ พระอุปคุตขึ้นจากลำน้ำกก (เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง) ประดิษฐานบนรถบุษบก โดยพระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะตำบลเวียงเขต 1 ผู้ประกอบพิธี

เวลา 23.39 น.รัตนตรัย ณ วิหารพระประธาน วัดมิ่งเมือง นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จุดเทียนธูปบูชาพระอุปคุต ณ หน้าวิหาร วัดมิ่งเมือง พิธีกรกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีลการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระเถระ ในจังหวัดเชียงราย พระเถระ พระภิกษุสามเณร เจริญพระพุทธมนต์ และอนุโมทนา ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขี้นประดิษฐานบนรถบุษบกเพื่อออกบิณฑบาต ณ วิหาร วัดมิ่งเมือง

วันที่ 20 มี.ค. 62 เวลา 00.01 น.ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณสี่แยกสะพานดำอัญเชิญพระอุปคุตและพระภิกษุสามเณรเคลื่อนขบวนออกรับบิณฑบาต ตามเส้นทางที่กำหนด จากสี่แยกสะพานดำ ฝั่งทิศเหนือผ่านหอนาฬิกาถึงสี่แยกประตูสลีเลี้ยวกลับจากสี่แยกประตูสลี ฝั่งทิศใต้ผ่าน หอนาฬิกาถึงวัดมิ่งเมือง.