ประมูลป้ายทะเบียน คึกคัก กล 9999 ประมูลไป 850,000

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2562 ที่ห้องดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย นางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร กล จำนวน 301 หมายเลข โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และมีนายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการแทนขนส่ง จ.เชียงราย นำเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมการประมูลเข้าร่วมครบครัน

สำหรับป้ายทะเบียนรถเลขสวย มีการประกอบพิธีเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อ.เมืองเชียงราย และป้ายได้รับการออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย อย่างงดงาม โดยนำภาพสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงใน จ.เชียงราย มาเป็นภาพพื้นหลังป้าย เช่น ภูชี้ฟ้า ดอยนางนอน หอนาฬิกาเชียงราย ฯลฯ

นายอนุวัฒน์ กล่าวว่า การประมูลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ จ.เชียงราย รายได้จากการประมูลก็จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับคนพิการ จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ โดยเฉพาะนำไปใช้เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในเดือน เม.ย.2562 นี้ต่อไป โดยหมวดอักษร “กล” หมายถึง “กิจการก้าวหน้า การค้าล้ำเลิศ” ซึ่งผู้ที่ประมูลป้ายดังกล่าวได้ก็จะได้สิทธิประโยชน์ครอบครองตามกฎหมาย โดยนำไปจดทะเบียนได้ทันทีและเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ตลอดไปและตั้งเป้าว่าจะให้ได้ประมาณ 15 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการจัดประมูลครั้งนี้พบว่าช่วงต้นเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยป้ายทะเบียน กล 8899 เชียงราย ซึ่งเป็นป้ายแรกที่ ทำการประมูล โดยประมูลได้ 111,000 บาท หมายเลขทะเบียน กล 2222 เชียงราย ประมูลได้  145,000 บาท หมายเลขทะเบียน กล 3333 ประมูลได้ 135,000 บาท หมายเลขทะเบียน กล 4444 ประมูลได้ 105,000 บาท หมายเลขทะเบียน กล 5555 ประมูลได้ 150,000 บาท หมายเลขทะเบียน กล 8888 ประมูลได้ 390,000 และเลขทะเบียน กล 9999 ประมูลได้ 850,000 บาท ประมูลได้โดย บริษัท ส.ใบเงินไมนิ่งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย .