Tuesday, July 16, 2024
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “กิจกรรม Kick Off” ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่ง ต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 แห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาล แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จะทรงปกปักษ์รักษาอาณาประชาราษฎร์ ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นโดยทั่วกัน

นอกจากนี้ทางจิตอาสาฯ เทศบาลนครเชียงราย ยังได้กระจายกำลัง เพื่อออกพัฒนา ทำความสะอาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้งศาลากลางจังหวัดเชียงราย สะพานน้ำกก ถนนสิงหไคล ฯลฯ .