“ตลาดล้านเมือง” ปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชียงราย สร้างไนท์มาร์เก็ต หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ


ตลาดล้านเมือง ศูนย์กลางตลาดค้าส่งผัก-ผลไม้ ใหญ่สุดในภูมิภาค ตั้งอยู่ใกล้กับสี่แยกแม่กรณ์ตรงข้ามโกลบอลเฮ้าส์ มีแผนที่จะสร้างตลาดไนท์มาร์เก็ตแห่งใหม่ขึ้น ภายในพื้นที่ของตลาด จ.เชียงราย โดยจะใช้ชื่อว่า “ตลาดล้านเมืองไนท์” มีแนวคิดที่จะรวบรวมอาหาร, สินค้า และวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ล้านสุข” เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และจะเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจียงฮาย มาร์เก็ต จำกัด ผู้บริหารตลาดล้านเมือง กล่าวถึงทิศทางของตลาดล้านเมืองว่า “ตลาดล้านเมืองของเรา จะเน้นเรื่องของอาหารปลอดภัย และเน้นการค้าส่งผัก ผลไม้เป็นหลัก แต่ในแง่ของภาพรวม เราหวังที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในภูมิภาค ซึ่งไม่ใช่เพียงเกษตรกรเท่านั้น ดังนั้นเราจึงสร้างตลาดไนท์มาร์เก็ตขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ในข้อนี้ ประกอบกับ เชียงรายยังถือเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมกับอีก 55 จังหวัดทั่วประเทศ เพราะยังมีนักท่องเที่ยวไปเยือนไม่ถึงปีละประมาณ 4 ล้านคนขึ้นไป แต่ก็ไม่ได้ถือเป็นข้อด้อยเพราะการที่มีศักยภาพและมีนักท่องเที่ยวจำนวนดังกล่าวทำให้ไม่มีความแออัดและไม่มีปัญหาด้านที่พัก รวมทั้งจังหวัดเชียงรายยังมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ตลาดล้านเมืองไนท์ จึงถือเป็นการสานต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะปรับแนวคิดให้ไปในทิศทางเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ใช้แนวคิด Chiang R A I หรือ RAI ( Relax  Art Inspiration ) โดยตลาดล้านเมืองไนท์ของเรา Relax คือการเที่ยวแบบชิลล์ ชิลล์ ชมตลาดล้านนาย้อนยุคแบบดั้งเดิม รวมถึงตลาดของชนเผ่าต่างๆ สูดอากาศบริสุทธิ์ และอิ่มอร่อยกับอาหารของท้องถิ่นมากมาย Art คือการเที่ยวแบบ อาร์ต อาร์ต ชมงานศิลปะของเชียงราย สินค้าทำมือ รวมไปถึง Art Gallery ของศิลปินเชียงรายชื่อดังมากมาย ส่วน Inspiration คือการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการท่องเที่ยว พร้อมเรียนรู้วิธีคิด ผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของล้านนา สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ซึ่งการที่เราสร้างไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคขึ้นมาในครั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี และหวังที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนได้อีกมากมาย”

เตรียมพบกับ “ตลาดล้านเมืองไนท์” ตลาดไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยร้านค้ากว่า 1,500 ร้าน บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ ที่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผู้สนใจสามารถสอบถามและจองพื้นที่ได้ที่สำนักงานตลาดล้านเมือง โทร. 062-292-7755 Line@: @jianghaimarket