ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 ซึ่งมีต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่จำนวน 6 ต้นและต้นเทียนพรรษาขนาดเล็กจำนวน 18 ต้นในการสืบสานประเพณีอันดีงามในช่วงเข้าพรรษานี้ ณ บริเวณลานหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย โดยจะมีพิธีแห่ขบวนเทียนพรรษา ในวันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมพิธี และ ชมริ้วขบวนแห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณีวิถีพุทธอย่างยิ่งใหญ่

>>ขบวนแห่เริ่มจากสวนตุงและโคมนครเชียงราย ผ่านสี่แยกศาล ตรงไปบนถนนธนาลัย ผ่านสี่แยกธนาคารออมสิน ผ่านสี่แยกสุริวงค์ ตรงไปถึงสี่แยกประตูเชียงใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้นขบวนแห่ <<