“เทศบาลนครเชียงรายร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยนานาชาติ กวางสี หนานหนิง ประเทศจีน”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวธัญชนก เรืองจิตต์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับ ศ.ดร.Qin Chengqiang ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ กวางสี หนานหนิง ประเทศจีน ที่เข้าแนะแนวให้กับนักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจในการเรียนต่อต่างประเทศ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย