งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 และดนตรีในสวน วันที่ 27 ธ.ค.62 – 19 ม.ค.63

ขอเชิญเที่ยวงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 และดนตรีในสวน วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 19 มกราคม 2563 ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย และกิจกรรมดนตรีในสวน ทุกวันเสาร์ จนถึง เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ท่านจะได้ชมการตกแต่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามหลากหลายสายพันธุ์ และการจัดทำประติมากรรมดอกไม้จากพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานอาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ฯลฯ ที่ได้ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งงาน

ในครั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย จะดำเนินการให้พื้นที่สวนตุงและโคม มีความสวยงามกว่าทุกครั้ง ทุกพื้นที่ของการจัดแสดงดอกไม้ เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมแล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน และประการสำคัญ การจัดงานเชียงรายดอกไม้งามทุกครั้ง ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ในด้านการเกษตร เพราะดอกไม้ส่วนใหญ่ จะเป็นดอกไม้ในพื้นที่เมืองหนาวของจังหวัดเชียงราย และมีการเพาะปลูกที่จังหวัดเชียงรายจึงเป็นการกระจายงบประมาณไปสู่ระบบฐานรากของท้องถิ่นที่แท้จริง.