ทหาร นพค.35 เตรียมรับมือภัยหนาวและภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย นพค.35 สนภ.3 นทพ. บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมให้โอวาทพบปะกำลังพล เน้นย้ำมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการกวดขันวินัยกำลังพลภายในหน่วย ตลอดจนแผนปฎิบัติงานด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน

โดยเฉพาะสถานการณ์ภัยหนาวและภัยแล้งที่กำลังมาเยือน ภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีทาง พ.อ.ยุธิส พันธ์ทวี ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย ให้การต้อนรับ

พล.ต.ดำรงค์ กล่าวว่า ช่วงนี้มีการสั่งจ่ายงบประมาณใหม่ปี 2563 จึงเข้ามาดูความพร้อมของแผนและการดำเนินการของหน่วยต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ โดย นพค.35 รับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัดคือเชียงรายและพะเยา ซึ่งได้เน้นย้ำให้ดำเนินการภัยพิบัติต่างๆแก่ประชาชนทั้งภัยหนาว ภัยแล้ง อุทกภัยหรือพายุลูกเห็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง มีชุดเคลื่อนที่เร็ว จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการช่วยเหลือ จากการคาดการณ์ปีนี้จะมีฝนตกน้อยซึ่งจะทำให้อากาศหนาวและมีความแล้งเกิดขึ้น ซึ่งได้มอบหมายให้มีการสำรวจพื้นที่ประภัยและจำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบ โดยมีความร่วมือกับทางปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากส่วนไหนที่ช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเหลือทันที หากเกินกำลังเช่นปัญหาการขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวก็จะเสนอไปยังภาคและทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือต่อไป.