จังหวัดเชียงรายปั่นจักรยานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าประจำปี 2562 “24 ปี เราไม่ลืมสมเด็จย่า”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณสถานีขนส่งตอยตุง(ท่ารถม่วง) ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวขบวนจักรยาน “24ปี เราไม่ลืมสมเด็จย่า” เนื่องในวโรกาส คล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกรกฏ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมเปิดกิจกรรม

สำหรับการปั่นจักรยานครั้งนี้ ใช้ระยะทาง 13 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นที่สถานี ขนส่งดอยตุง ถึงจุดเส้นชัย ณ พระตำหนักดอยตุง จากนั้น นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีนำเหล่านักปั่น ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดี สมเด็จย่า ในกิจกรรมปั่นจักรยาน น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ประจำปี 2562 “24 ปีเราไม่ลืม สมเด็จย่า” ที่บริเวณลานด้านหน้าต้นตุง พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมี นักปั่นจักรยานจากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และนักปั่นจักรยานจากทั่วสารทิศทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

กิจกรรมปั่นจักรยานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าประจำปี 2562 “24ปี เราไม่ลืมสมเด็จย่า” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 9 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า และกระตุ้นกระแสการปั่นจักรยาน ให้แพร่หลายในประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเพศทุกวัย โดยมุ่งหวังให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี และ สร้างจังหวัดเชียงรายให้เป็นมืองจักรยาน โดยจังหวัดเชียงราย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เมืองกีฬา(Sport City) และ มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport tourism) อย่างสง่างามในเวทีโลกอีกด้วย.