เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสลมหนาวและความงามของมวลดอกไม้เมืองหนาวที่นครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณ รังสรรค์อาณาจักรดอกไม้หลากสีสัน เพลิดเพลินกับความสวยงามอันตราตรึงใจไม่รู้ลืม ที่งาน “เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม” ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 19 มกราคม 2563 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย และรื่นเริงบันเทิงใจกับกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563