เทศบาลนครเชียงราย เชิญร่วมงาน เทศกาลลอยกระทง “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทง “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

วันที่ ๑๑ พ.ย. ชมขบวนแห่กระทงเล็ก จากสวนตุงและโคมนครเชียงราย ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติ

👉 ประกวดหนูน้อยนพมาศ
👉 ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม
👉 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดงานร่วมลอยกระทงพร้อมกัน

วันที่ ๑๒ พ.ย. ขบวนแห่กระทงใหญ่ จากสี่แยกประตูเชียงใหม่ ผ่านสี่แยกขัวดำ ตรงไปหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายสี่แยกประตูสลี ตรงไปสี่แยกศาล ตรงไปสี่แยกสะพานใหม่>> อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี
👉 ชมการประกวดนางนพมาศ
👉 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดงานร่วมลอยกระทงพร้อมกัน