พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๕

“เทศบาลนครเชียงรายประกอบพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ข้าราชการและพนักงาน เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา และกิจกรรมจิตอาสา เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา มูลนิธิ ชมรม องค์กรต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.