ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเพื่อรองรับเทศกาลท่องเที่ยวนครเชียงราย(มีคลิป)

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการปรับปรุงการตีเส้นจราจร ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเน้นไปที่ถนนทุกสาย ที่เส้นจราจรบนพื้นถนนเลือนลาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และนักท่องเที่ยวอาจไม่ชำนาญเส้นทางมองไม่เห็นเส้นจราจร โดยล่าสุดได้ดำเนินการบนถนนธนาลัย ถนนรัตนาเขต (สี่แยกศาล)ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว จะเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนในเขตเทศบาลนครเชียงราย และยังเป็นการรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูหนาวนี้

โดยเฉพาะช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 ที่อยู่ในช่วง เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม โดยจัดขึ้นที่สวนตุงและโคมนครเชียงราย ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก.