“๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทง “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย

วันที่ ๑๑ พ.ย. ขบวนแห่กระทงเล็ก จากสี่แยกประตูเชียงใหม่ ผ่านสี่แยกขัวดำ ตรงไปหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายสี่แยกประตูสลี ตรงไปสี่แยกศาล ตรงไปสี่แยกสะพานใหม่>> อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี

➿ ประกวดหนูน้อยนพมาศ
➿ ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดงานร่วมลอยกระทงพร้อมกัน

วันที่ ๑๒ พ.ย. ขบวนแห่กระทงใหญ่ จากสี่แยกประตูเชียงใหม่ ผ่านสี่แยกขัวดำ ตรงไปหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายสี่แยกประตูสลี ตรงไปสี่แยกศาล ตรงไปสี่แยกสะพานใหม่>> อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี

➿ ชมการประกวดนางนพมาศ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดงานร่วมลอยกระทงพร้อมกัน.