ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเร่งเก็บขยะอุดตันประตูระบายน้ำ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยถึง เรื่องการระบายน้ำ เส้นทางระบายน้ำ ซึ่งก็อีกปัญหาที่ทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ช้า ปัญหาขยะโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำแต่ละจุดในเขตเทศบาลนครเชียงราย เมื่อเกิดฝนตกก็จะมีขยะมาสะสมเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายต้องเร่งดำเนินการตักขยะหน้าตะแกรงเพื่อให้กีดขวางทางน้ำ ทั้งนี้ อยากให้ทุกคนร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการร่วมมือรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ ที่สำคัญควรคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง