นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี2561 “กชพร หลวงจันทร์” จากโรงเรียนเทศบาล 6

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวและร่วมแสดงความยินดีว่า เทศบาลนครเชียงราย ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งผลงานในเรื่องสถานศึกษาหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรางวัลพระราชทาน นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ “นางสาวกชพร หลวงจันทร์” จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา