ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย”(คลิป)

เทศบาลนครเชียงรายจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย”(กระทงใหญ่) สร้างตระการตาแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย และชาวบ้านจากทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ปล่อยขบวนกระทงใหญ่ ซึ่งแต่ละชุมชนได้ตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งขบวนกระทงใหญ่ ไปสิ้นสุดบริเวณจัดงาน “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย” ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานอย่างคับคั่งเป็นจำนวนมาก

โดยในค่ำคืนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ โดยมีกระทงจากหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ห้างร้าน และชุมชนในในเขตเทศบาล เข้าร่วม โดยเริ่มขบวนเมื่อเวลา 18.00 น.จากสี่แยกประตูเชียงใหม่ ผ่านสี่แยกขัวดำ ผ่านจุดหอนาฬิกาเชียงราย ซึ่งมีประชาชน นักท่องเที่ยว ต่างมารอถ่ายรูป บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก จากนั้น ขบวนได้เลี้ยวซ้ายสี่แยกประตูสลี ตรงไปสี่แยกศาล ไปสี่แยกสะพานใหม่ จนสิ้นสุดที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย

ภายในงานมี การประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม การฟ้อนตามแบบฉบับล้านนา การลอยกระทง การละเล่นต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกาดหมั้ว โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยว มาร่วมงานอย่างคับคั่ง สร้างความประทับใจและความตราตรึงใจที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม ตลอดทั้ง ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของชาวเชียงรายได้อย่างงดงาม

สำหรับงานป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายและในจังหวัดเชียงรายทุกคนได้มีโอกาสร่วมสืบสานและอนุรักษ์  ประเพณีลอยกระทงตามเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายให้อยู่คู่กับลูกหลานต่อไป อีกทั้งส่งเสริมให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการทำกระทง   เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ของไทยแต่โบราณ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ.