ชิมช้อปใช้ เชียงรายเฟส 2 สะพัด 116 ล้าน คลังชี้สำเร็จเกินคาดเตรียมเฟส 3 ต่อ 14 พ.ย.นี้

นางปรียาภรณ์ พาสนาวุฒิพงษ์ คลัง จ.เชียงราย เปิดเผยว่าจากกรณีรัฐบาลได้ดำเนินโครงการชิมช้อปใช้ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยกรณีของ จ.เชียงราย พบข้อมูลการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet รวมกันกว่า 116 ล้านบาท ซึ่งถือว่าอยู่ในอันดับที่ 34 ของประเทศ และจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการชิมช้อปใช้ ระยะหรือเฟสที่ 3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง หลังเฟสที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์ทั่วประเทศกว่า 12,901,825 คน มียอดใช้จ่ายกว่า 12,450 ล้านบาท ล่าสุดทางสำนักงานคลัง จ.เชียงราย จึงได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามมาตรการดังกล่าวแล้ว

โดยนางปรียาภรณ์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการจะให้ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์การใช้จ่ายจากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เป็นเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) และเงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) ซึ่งมาตรการก็เป็นเช่นเดียวกับโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 1 และ 2 เพียงแต่จะแตกต่างกันกรณีไม่มีวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท ผ่าน g-Wallet ช่อง 1 เท่านั้น โครงการยังมีการปรับปรุงเงื่อนไขการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ให้สะดวกมากกว่าเดิมโดยในเฟส 3 นี้สามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบ้านของตัวเองอีกด้วยทั้งค่าบริการที่พัก การเดินทาง หรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง โดยได้มีการพัฒนาการจ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านระบบที่สามารถตรวจสอบธุรกรรมได้ด้วย

“โครงการชิมช้อปใช้ เฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14 – 15 พ.ย.2562 วันละ 750,000 ราย โดยแบ่งเป็น 2 รอบคือช่วงแรกเวลา 06.00 น. และช่วงที่ 2 เวลา 18.00 น. และจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมกรณีไม่ครบถ้วนได้อีกครั้งในวันที่ 16 พ.ย.2562 โดยครั้งนี้ยังมีความความพิเศษด้วยการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้สูงวัย โดยมีรอบลงทะเบียนสำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในวันที่ 17 พ.ย.2562 ด้วยจำนวนประมาณ 500,000 ราย ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนวันแรกจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 20 พ.ย.2562 สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1 และ 2 สามารถเริ่มใช้จ่าย g-wallet ช่อง 2 ได้ทุกจังหวัดเช่นกันได้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.2562 ซึ่งชิมช้อปใช้เฟส 3 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ย.2562 ด้วยการขยายระยะเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์เดิมด้วย ส่วนร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ภายในเดือน ม.ค.2563 ต่อไป” นางปรียาภรณ์ กล่าว