ตีเส้นสัญญาณจราจรเพิ่มความปลอดภัยหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย นำอุปกรณ์และสีไปตีเส้นสัญญาณจราจรที่ลบเลือน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร และเพิ่มความปลอดภัยบนถนนด้านหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน