เทศบาลนครเชียงรายมอบแผงป้ายไฟจราจรและอุปกรณ์บังคับล้อให้กับสภ.เมืองเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เทศบาลนครเชียงราย ได้ทำการส่งมอบ แผงป้ายไฟจราจร จำนวน 2 ชุด และ อุปกรณ์บังคับล้อจำนวน 50 ชุด โดยมี พ.ต.ท กุลชาติ ศักดิ์โยธินธาดา รองผู้กำกับการจราจร สภ.เมืองเชียงราย เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฎิบัติการจราจร สภ.เมืองเชียงราย