มฟล.จัดวิ่งหาทุนป้องกันหมอกควัน MFU RUN 2019 “วิ่งเพื่อลมหายใจที่สะอาดปราศจากหมอกควัน PM2.5”

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการจัดกิจกรรมวิ่ง MFU RUN 2019 “วิ่งเพื่อลมหายใจที่สะอาดปราศจากหมอกควัน PM2.5” ขึ้น

โดยมี รศ. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้นายประชา  รุ่งเพ็ชรวิภาวดี  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน กล่าวเปิดงาน โดย รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ สตาร์ทที่สนามกีฬา มฟล.และจัดแบ่งเส้นทางวิ่งออกเป็น 3 ระยะคือระยะทาง 22 กิโลเมตร ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร และระยะทาง 5.6 กิโลเมตร ซึ่งพบว่ามีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 6,000 คน โดยเส้นทางวิ่งแต่ละสายใช้สถานที่ภายใน มฟล.ที่มีความงดงามด้วยขุนเขาของดอยแง่มและต้นไม้ร่มรื่นท่ามกลางช่วงต้นฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าวจะนำไปสมทบทุนให้ “กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน” ซึ่งเป็นกองทุนที่ทาง มฟล.จัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาหมอกควันในประเทศไทย หลังจากเมื่อช่วงต้นปี 2561-2562 ที่ผ่านมา ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะ จ.เชียงราย ประสบปัญหาเรื่องไฟป่าและฝุ่นละอองหมอกควันอย่างหนักโดยมีค่าฝุ่นละอองที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานต่อสุขภาพติดต่อกันนานนับเดือน จนทำให้ทาง มฟล.ได้มีแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาและมีการจัดสถานที่ภายใน มฟล.เป็นจุดหลบฝุ่นละอองดังกล่าวด้วย กระทั่งทาง มฟล.ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป.