ทน.เชียงราย จับมือ สสส.เพิ่มรถราง-รถบัสผุดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เมืองเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเชียงยืน ชุมชนสันโค้งหลวง เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย น.ส.ดวงพร เฮงบุญยพันธ์ ผู้อำนวยจการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดโครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางหรือรถโค้ช” โดยจัดเตรียมรถรางนำเที่ยวรองรับจำนวน 4 คัน และรถบัสหรือรถโค้ชจำนวน 4 คัน เพื่อนำมารองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งทำกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงรายอีกด้วย

ซึ่งกรณีรถรางได้มีการเพิ่มจำนวนจากเดิมมีเพียง 2 คันเป็น 4 คัน ส่วนรถบัสเป็นบริการรูปแบบใหม่ ดังนั้นทางคณะสงฆ์วัดเชียงยืนจึงได้ประกอบพิธีเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย จากนั้นกรณีของรถรางจะนำออกให้บริการนำเที่ยวแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าหรือฟรี โดยมีการเพิ่มเส้นทางจากเดิมมีเพียง 1 เส้นทางมาเป็น 2 เส้นทางใช้เวลาท่องเที่ยวเส้นทางละประมาณ 2 ชั่วโมงต่อไป

โดย นายวันชัย กล่าวว่า เมืองเชียงรายนับได้ว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานจวบจนปัจจุบันยังคงมีสิ่งบอกบอกความเจริญรุ่งเรืองดังกล่าวอย่างมากมาย โดยเฉพาะมีวัดเก่าแก่ มีชุมชนชาวพื้นเมืองทั้งไตยวน ไตเขิน ไตลื้อ ฯลฯ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณี อาหาร ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการดูแลมาผ่านรุ่นสู่รุ่นและเทศบาลนครเชียงรายได้จัดตั้งเป็นศูนย์ตามพื้นที่หรือโซนต่างๆ กระจายอยู่ทั่วเมืองเชียงราย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมและอยู่อย่างมีความสุขรวมทั้งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รถรางสามารถนำไปเที่ยวชมได้ดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นจุดที่ชาวบ้านได้จัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนโดยเฉพาะฤดูหนาวหรือไฮด์ซีซั่นนี้อีกด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางที่มีบริการเพิ่มเติมดังกล่าวได้ตามเส้นทางๆ ที่กำหนดเป็น 2 เส้นทางไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดๆ ดังนั้นประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถไปใช้บริการได้ต่อไป

ทางด้าน น.ส.ดวงพร กล่าวว่า ทาง สสส.ได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครเชียงรายในการดำเนินการศึกษาข้อมูลชุมชนและทุนทางสังคม ซึ่งก็พบว่าในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งและมีศักยภาพ เช่น ปราชญ์ชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ ที่มีศักยภาพในการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและเชิงกีฬาและนันทนาการได้เป็นอย่างดี ดังนั้นโครงการนี้จึงจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งดีงามที่มีอยู่เอาไว้และนำมาพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างรายได้สู่ชุมชนและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยือน จ.เชียงราย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงรายได้จัดรถรางนำเที่ยวรองรับผู้ไปเยือนจำนวน 2 คัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถไปขึ้นรถได้บริเวณถนนด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน จากนั้นรถจะเดินทางไปตามถนนสิงหไคลสู่อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตรงศาลากลาง จ.เชียงราย หลังเก่าและอาคารเทิดพระเกียรติฯ วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดดอยงำเมือง วัดพระธาตุดอยจอมทอง วัดมิ่งเมือง หอนาฬิกา สวนตุงและโคมนครเชียงราย บ้านแห่งความทรงจำโอเวอร์บรุ๊ค (พิพิธภัณฑ์บ้านหมดบริกส์) วัดศรีบุญเรือง และวัดพระนอน ตามลำดับ และเมื่อมีรถรางเพิ่มเติมอีก 2 คันดังกล่าวก็จึงมีการเพิ่มเส้นทางใหม่คือเริ่มต้นขึ้นรถที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (ดาวน์ทาวน์) จากนั้นไปยังวัดเชียงยืน และไปยังวัดเชตุพน หอศิลป์ไตยวน วัดมิ่งเมือง หอนาฬิกานครเชียงราย วัดพระแก้ว บ้านแห่งความทรงจำโอเวอร์บรุ๊ค (พิพิธภัณฑ์บ้านหมดบริกส์) และโบสถ์คริสจักรที่ 1 เวียงเชียงราย ตามลำดับ ทำให้มีเส้นทางเพิ่มเติมขึ้นและผู้ไปท่องเที่ยวสามารถไปชมสถานที่ต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย.

#ตารางบริการรถราง เวลา 09.30 / 13.30 น. ทุกวัน สามารถขึ้นรถได้ 2 จุด จุดแรกหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนฯ จุดที่ 2 อาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน( ดาวน์ทาวน์) หรือขนส่งเก่า (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือสอบถามโทร 053-715952