มฟล.ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมอบทุน นศ.17 จว.เหนือ – น้องธันย์ให้กำลังใจ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมืองจ.เชียงราย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล.ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 โดยมี นายชัชวาลย์ พริ้วพวงแก้ว ผู้แทนประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีและนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาครบครัน ขณะที่ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล.และ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และครูอาสาสมัครในโครงการ ได้นำนักเรียนและนักศึกษาจาก 17 ภาคเหนือ เข้ารับมอบทุนจำนวน 271 ทุน

นอกจากนี้ก่อนพิธียังได้มการจัดการเสวนาพิเศษโดย น.ส.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ หรือ”น้องธันย์” เจ้าของรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านคิดบวกผู้ที่สูญเสียขาทั้ง 2 ข้าง โดยเกิดจากประสบอุบัติเหตุรถไฟฟ้าทับที่ประเทศสิงคโปร์ แต่ปัจจุบันสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และมีชีวิตที่เป็นสุข ซึ่งในครั้งนี้ น้องธันย์ได้พูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึษาทุกคนที่ได้รับมอบ โดยเฉพาะแต่ละคนมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และมีความรู้ความสามารถจนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ถือเป็นผู้ที่มีโอกาสในการพัฒนาชีวิตไปข้างหน้าอีกมากจึงขอให้ทุกคนได้ตั้งใจมั่นใจการเรียนและสานฝันให้เป็นจริงต่อไปด้วย

โดย รศ.ดร.ชยาพร กล่าวว่า มฟล.ได้ร่วมกับมูลนิธิฯ สนับสนุนนักเรียนให้พ้นจากวงจรที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมและก้าวไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ มฟล.ได้สืบสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ในการปลูกป่าสร้างคน ดังนั้นที่ผ่านมาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ สนับสนุนเยาวชนตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 15 ติดต่อกันแล้วและทาง มฟล.มุ่งหวังว่านักเรียนทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือจะเข้าเรียนที่ มฟล.โดยไม่ต้องเกรงกลัวเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพราะเราสามารถพัฒนาได้และทาง มฟล.ก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไป

ทางด้าน ดร.วิลาวัณย์ กล่าวว่า สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ประกอบไปด้วยนักเรียนระดัมมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 90 ทุนๆ ละ 4,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 168 ทุนๆ ละ 7,000 บาท และทุนสำหรับนักศึกษา มฟล.ระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร จำนว 13 ทุนๆ ละ 25,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,861,000 บาท และนอกจากทุนการศึกษาแก่ผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ยังเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้แก่เยาวชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยทางมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี 2547 ในการป้องกันไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและส่งเสริมให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น ปัจจุบันจึงจัดครูอาสาสมัครกระจายตัวไปอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 17 จังหวัด 29 อำเภอ แล้วจำนวน 77 คน รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายจิตอาสา เป็นต้น.