เทศบาลนครเชียงรายแถลงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “สีสันนครเชียงราย” 2019

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การส่งเสริมเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ (Chiangrai The City of Art) โดยทางเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับศิลปินจากสมาคมขัวศิลปะ ศิลปินจากต่างจังหวัด นำรูปภาพทั้งในอดีต ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคตสะท้อนในรูปศิลปะ ภายในศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชนนครเชียงราย หรือดาวน์ทาวน์ เป็นศูนย์รองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว และถือว่าเป็นอีกจุดในการเช็คอินในการเดินทางในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ รวมทั้งเพื่อรองรับรถรางแอ่วเมือง วิถีชีวิตชุมชน ท่องเที่ยวไปตามที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงรายอีกด้วย

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 : เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับชุมชนป่าก่อไทยใหญ่ แถลงข่าวเปิดอีก 1 เส้นทางรถรางแอ่วเมือง เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเดินทางมาถึงบริเวณงาน ณ วัดป่าก่อไทยใหญ่

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 : เทศบาลนครเชียงราย แถลงข่าวอาคารศิลปะ (ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชนนครเชียงราย หรือดาวน์ทาวน์) เวลา 14.30 น. แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว กิจกรรมภาพวาดศิลปะบนผนังอาคารจากศิลปินขัวศิลปะ และกิจกรรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (downtown)

#ดาวน์ทาวน์ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชนนครเชียงราย

#เชียงรายเมืองศิลปะ

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษากีฬาและศิลปะ