คนแห่ใช้แพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปัจจุบันที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ดร. พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีการเปิดเข้าชมการให้บริการของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ภายในกลุ่มอาคารเรียนของ มฟล.และจัดตั้งคู่กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาได้นานประมาณ 10 ปีแล้ว ปัจจุบันให้บริการผู้เข้ารับการรักษาทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือก

โดยกรณีการแพทย์แผนจีนนั้นถือเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการดังกล่าวอย่างครบระบบ ซึ่งพบว่ามีผู้เดินทางไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมากเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเภทโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ ที่เข้ารับการฝังเข็ม นวด ประคบ ฟื้นฟู ชราภาพ ฯลฯ

โดย ดร.พรรณรวี กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินการของ มฟล.แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือโรงพยาบาล มฟล.ที่อยู่ภายในกลุ่มอาคาร มฟล.ในปัจจุบัน และอีกส่วนตั้งอยู่นอกกลุ่มอาคารเรียนของ มฟล.ที่กำลังก่อสร้างใหม่คือโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ขนาด 400 เตียง และศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งทาง มฟล.ได้บูรณาการเพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการและการดูแลรักษาให้ดียิ่งขึ้นจนปัจจุบันมีการเปิดคลินิกนอกเวลาเพิ่มมากขึ้นและมีแพทย์ที่มีประสบการณ์เข้ามาให้บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าในอนาคตจะสามารถแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และเครือข่ายใน จ.เชียงราย ซึ่งรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้เป็นอย่างดีเพราะถือเป็นสถานบริการของรัฐที่ให้สิทธิในการรักษาพยาบาลเหมือนกันด้วย

ทางด้านอาจารย์แพทย์หญิงสุลัคณา กล่าวว่า ในอดีต มฟล.เคยเปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และต่อมาอีกราว 5-6 ปี จึงมีการเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนขึ้นดังนั้นการรักษาภายในโรงพยาบาล มฟล.จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างการแพทย์แผนไทยและจีนซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การรักษาในลักษณะนี้ กระทั่งล่าสุดเมื่อกลางปี 2561 ได้มีการเปิดเป็นสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเพื่อรองรับ ปัจจุบันมีการให้การดูแลรักษาทั้งด้านอายุรกรรม ประสาท ข้อและกระดูก การบาดเจ็บจากการกีฬา ฯลฯ และมีแผนจะเปิดรับผู้ป่วยใน พักฟื้นและผู้สูงอายุภายในปี 2565 นี้ ทั้งนี้พบว่าหลังการให้บริการดังกล่าวได้มีผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และอื่นๆ เดินทางไปรักษาและทำกายภาพบำบัด โดยทาง มฟล.ได้นักกายภาพบำบัดรองรับ จำนวน 25 คน และแพทย์แผนไทยจำนวน 25 คน รวมทั้งมีการศึกษาวิจัย ห้องแล็ป และผลิตยาใช้เองได้

“ปัจจุบันทางโรงพยาบาลยังศึกษาเรื่องการใช้กัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยร่วมกับภาคเอกชนในการทำแปลงเพาะ และแนวทางคือจะมีการนำมาสกัดเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของตำรับขนานต่างๆ ตามหลักวิชาการโดยไม่ใช่นำมาบริโภคเต็มอัตรา โดยตำรับที่ได้ก็จะมีความปลอดภัยในระยะยาวและสามารถรักษาโรคได้หลากหลาย เช่น โรคซึมเศร้า ฯลฯ กระนั้นจะไม่ทำเชิงพาณิชย์และคาดว่าจะสามารถนำมาใช้บริการได้ในปี 2563 เป็นต้นไป.” อาจารย์แพทย์หญิงสุลัคณา กล่าว.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-917563 รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง