คือ “ความรัก ความสุข และการแบ่งปัน”

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน ให้กับ โรงพยาบาล 9 แห่ง และ โรงเรียนอีก 2 แห่ง ได้แก่
✅ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
✅ โรงพยาบาลเวียงแก่น
✅ โรงพยาบาลพญาเม็งราย
✅ โรงพยาบาลแม่จัน
✅ โรงพยาบาลแม่สรวย
✅ โรงพยาบาลขุนตาล
✅ โรงพยาบาลเชียงแสน
✅ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
✅ โรงพยาบาลเทิง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โชว์รูมโตโยต้าเชียงราย เพื่อให้โรงพยาบาลแต่ละอำเภอได้ผ้าห่มต้านภัยหนาว และให้ชุมชนในพื้นที่ได้รู้ถึงความมีส่วนร่วมของบริษัทโตโยต้าเชียงราย ที่มาช่วยพัฒนาและสร้างความสุขให้กับคนในชุมชน