เทศบาลนครเชียงราย จัดงานวันเด็กปี2563

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันสำคัญอีกหนึ่งวันของไทย ซึ่งในปี 2563 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดย นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญ ไว้ดังนี้ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีนิทรรศการ “การศึกษาของนครเชียงรายในยุค 2020” การแสดงของน้องนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และเล่นเกมชิงรางวัลมากมาย ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 14.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทร์