ข่าวเด่น

ชมการประกวดโคเนื้อ “โคบาลล้านนา ครั้งที่ 2” ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร วันที่ 10-12 ม.ค.63

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัตวแพทย์ พืชผล น้อยนาฝาย รักษาการปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้ร่วมกันจัดงานประกวดโคเนื้อ ภายใต้ชื่อ “โคบาลล้านนา” ครั้งที่ 2 โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค.2563 ที่บริเวณสนามมุมถนนสี่แยกแม่กรณ์ ข้างบริษัทไทยสมุทรประกันภัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมบูรณาการทำงานร่วมกันของเครือข่ายโคเนื้อล้านนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จ.เชียงราย และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้แสดงพลังร่วมกันจัดงานขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยภายในงานจะมีการแสดงนิทรรศการ ให้ความรู้จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูทแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ การนำโคเนื้อพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ มาโชว์ความสวยงาม กิจกรรมในวันที่ 10 ม.ค.63 จะมีการแสดงการล้มวัว ขุดเขา ตีเบอร์ ขว้างบ่วงบาศก์ การตัดเขาแบบรัดยาง แต่งกีบโค การตอนโค และในช่วงเย็นจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ การออกร้านจำหน่ายอาหาร การประกวดมิสคาวเกิร์ล การแสดงดนตรีจากวงแม่กก ส่วนในวันที่ 11 ม.ค.2563 ช่วงเช้าจะมีกิจกรรมการประกวดโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมยุโรป ทั้งเพศเมียและเพศผู้ หลายช่วงอายุ ในช่วงบ่ายการประกวดโคเนื้อพันธ์ุลูกผสมบีฟมาสเตอร์ ทั้งเพศเมียและเพศผู้ หลายช่วงอายุ มีการสาธิตทำอาหารจากเนื้อโคให้กับผู้มาร่วมงานได้ชิม การประกวดหนูน้อยคาวบอย-คาวเกิร์ล ชมดนตรีจากนักร้องเพื่อชีวิต อ้น ธวัชชัย ชูเหมือน ส่วนในวันสุดท้ายช่วงเช้ามีการประกวดประกอบอาหารจากผลิตภัณฑ์เนื้อโคคุณภาพ รวมไปถึงการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์โคเนื้อที่กลุ่มเกษตรกรนำออกมาแสดงและจำหน่ายให้กับเกษตรกร

ทางด้านนายนเรศ รัศมีจันทร์ ประธานเครือข่ายโคเนื้อล้านนา กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใน จ.เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายโคเนื้อล้านนา มีสมาชิกกว่า 350 ราย เพื่อร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อ การบริหารจัดการและการตลาดให้สามารถอยู่ได้มาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในท้องถิ่น โดยเฉพาะสายพันธุ์มาสเตอร์บีฟที่ได้ทดลองเลี้ยงและพบว่ามีการเจริญเติบโตที่ดี รวมไปถึงการสร้างตลาดที่เป็นระบบมีการขึ้นทะเบียนโคแม่พันธุ์ การฝังไมโครชิฟที่วัวในเครือข่ายทุกตัว ซึ่งส่งผลดีต่อการกำหนดราคาซื้อขายที่เป็นมาตรฐาน มีราคาประกันที่แน่นอนจากการซื้อขายที่ชั่งเป็นน้ำหนัก

“ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในภาคเหนือตนบน เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯ และเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อจากการเลี้ยงแบบหลังบ้านไปเป็นการทำอุตสาหกรรมโคเนื้อเพื่อเตรียมรับมือกับการเปิดเสรีทางการค้าเนื้อโคระหว่างไทย-ออสเตรเลียในปี 2564 นี้ คาดว่าจะมีกลุ่มเกษตรกรนำโคเนื้อที่เลี้ยงเข้าร่วมประกวดในงานนี้จำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน” นายนเรศ กล่าว.