ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” โดยเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “การศึกษาของนครเชียงรายในยุค 2020” การแสดงของน้องนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และเล่นเกมชิงรางวัลมากมาย ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 14.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทร์

ทั้งนี้ วันเด็กแห่งชาติ วันสำคัญอีกหนึ่งวันของไทย ซึ่งในปี 2563 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 (เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม) โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญ ไว้ดังนี้ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”