เทศบาลนครเชียงรายวอนอย่ามักง่ายก้อนไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าท่อระบายน้ำอุดตันจากขยะ และไขมัน ซึ่งแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงรายจะทำการกวาดถนน เก็บขยะ และดูดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ แต่ก็ยังมีขยะที่ถูกทิ้งเรี่ยราดอย่างขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม ตลอดจนการทิ้งไขมันลงไปในท่อระบายน้ำ เมื่อขยะและไขมันเหล่านี้กีดขวางทางระบายน้ำ ก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการทุกประเภท โปรดงดการทิ้งขยะในที่สาธารณะ งดการทิ้งไขมันลงท่อระบายน้ำโดยไม่ผ่านการบำบัด เพื่อไม่ให้ท่อระบายน้ำอุดตันจนไม่สามารถระบายน้ำได้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง