ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเตรียมรับมือวิกฤตภัยแล้ง

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ประเทศไทยเผชิญฝนแล้งยาวนานถึงเดือนมิถุนายน นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในเขตเทศบาลนครเชียงรายจำนวน 65 ชุมชนทางเทศบาลนครเชียงราย เตรียมรับมือเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำแล้ง ร่วมบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขไม่ให้เกิดวิกฤตที่รุนแรง เบื้องต้นได้มีการสั่งการให้ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงรายสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ อาทิ ชุมชนบ้านดอย ชุมชนห้วยปลากั้ง ชุมชนทวีรัตน์ ชุมชนดอยพระบาท ชุมชนดอยเขาควาย

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำให้ใช้การได้เพียงพอ พร้อมสำรวจจุดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเข้าประชาชนทุกพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่