ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กินให้จุใจงานเทศกาลอาหารเชียงราย สนุกกับการประกวด แม่เฮือนงาม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ณ ลานเวทีข้างสวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย อ.เมืองจ.เชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาลและของดีนครเชียงราย โดยมี ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ พร้อมประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมครบครัน

โดยงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2563 โดยเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ชมรมรุ้งสร้างสรรค์เชียงราย กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันจัดขึ้นภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ยอาหารรูปแบบต่างๆ ที่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารและผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรีน ฟู๊ด กู๊ด เทส แล้ว ซึ่งพบว่าได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานเป็นจำนวนมากเนื่องจากจัดขึ้นในบริเวณเดียวกับงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นภายในสวนตุงและโคมนครเชียงรายไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคมนี้ด้วย โดยเมื่อค่ำคืนผ่านมามีการประกวดแม่เฮือนงาม (กะเทยเฒ่า) ซึ่งสร้างความสนุกสนานกับผู้ที่มาเที่ยวชมงานเป็นอย่างมาก

โดยนางรัตนา กล่าวว่า ที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงรายและภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้พยายามส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยมีการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี การส่งเสริกลุ่มประชาชนให้ปลูกและแปรรูปพืชผักเพื่อนำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งจัดจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ ทำให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมหลากหลายเรื่อง ตนจึงเห็นว่าเมื่อนำอาหารและผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจัดแสดงภายในงานจะช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้ไปเยือน จ.เชียงราย ได้รับรู้และเกิดความประทับใจซึ่ง ก็จะทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้รับผลดีตามมาอีกด้วย

นอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพของประชาชนได้รับผลดี กิจกรรมยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ ของประชาชนทั่วไปและกลุ่มเยาวชนอีกด้วย.