ประกาศแจ้งเปลี่ยนเส้นทางเข้า-ออก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2563

ด้วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางการจราจร ทางเข้า-ออก พื้นที่ดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก