ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมมาประดิษฐาน ณ ร.ร.เทศบาล 1 ศรีเกิด

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล1 ศรีเกิด และ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิม จากวัดห้วยปลากั้ง เพื่อมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

โดยที่วัดห้วยปลากั้ง พระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค) เจ้าอาวาสวัดฯ ร่วมประกอบพิธีการอัญเชิญ พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์สีขาวสวยงาม ขึ้นราชรถบุษบก จากนั้นเคลื่อนมายัง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เพื่อ เปิดให้คนไทยเชื้อสายจีน ได้กราบไหว้บูชาตามความเชื่อ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน และยังให้นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ได้ร่วมประกอบพิธีต่าง ๆ เนื่องวันตรุษจีน

โดยในวันที่ 23 ม.ค.2563 ทางโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ได้จัดกิจกรรม วัฒนธรรมจีน มีการแสดงเชิดสิงโต การแสดงละครภาษาจีน จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด และในวันเดียวกันช่วงบ่าย มีการเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมไปยังมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ เชียงราย นำขบวนโดยคณะมังกรและสิงโตของมูลนิธิฯ เพื่อประชาชนทั่วไป สักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย จนถึงวันที่ 26 ม.ค. และ วันที่ 27 ม.ค.2563 อัญพระโพธิสัตว์กวนอิม กลับวัดห้วยปลากั้งต่อไป.