ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย บวงสรวงพญามังรายผู้สร้างเชียงราย 758 ปี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย และชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันสักการะถวายเครื่องบวงสรวงสักการะพญามังรายมหาราช ณ สถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดดอยงำเมือง เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พญามังรายมหาราช ทรงสร้างเมืองเชียงราย จนถึงวันนี้ อายุครบ 758 ปี

โดยที่วัดดอยงำเมือง ตามจารึกระบุว่า เป็นสถานที่เก็บสถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช หรือ พญามังรายมหาราช และพระบรมรูปองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นทรงนั่งบัลลังก์อย่างสง่างาม ทั้งนี้ชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวจะเดินทางขึ้นมายังวัดดอยงำเมือง เพื่อกราบไหว้ขอพรจาก สถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช อย่างไม่ขาดสาย ทางเทศบาลนครเชียงราย จึงยึดตามหลักจารึกที่กำหนดให้วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นการบวงสรวง และตานหาพญามังราย.