คิงส์โรมันฯ นำเข้าหน้ากากอนามัย – คนจีนข้ามมาฝั่งไทย

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2563 มีรายงานข่าวจากชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้ด่านพรมแดนหลายจุดต้องมีการตรวจสอบการเข้าออกของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มชาวจีน

ขณะที่บรรยากาศที่จุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน พบว่าเป็นไปอย่างซบเซาเป็นอย่างมา เพราะจากที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางจากฝั่งไทยข้ามแม่น้ำโขงไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว อย่างเนืองแน่น แต่ตั้งแต่มีการเฝ้าระวังโรคโคโรนาทำให้กลุ่มชาวจีนหายไปเกือบทั้งหมด

ส่วนฝั่ง สปป.ลาว พบว่านอกจากจะปิดเกาะดอนซาว ซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารผ่านแดนแล้ว ล่าสุดที่ด่านสากลสามเหลี่ยมคำหรือท่ามังกรก็หยุดให้บริการโดยไม่รับบุคคลภายนอกเข้าไปอีกด้วย แต่อนุญาตให้ผู้ที่เคยอาศัยอยู่ภายในเดินทางกลับมายังฝั่งไทยได้ทำให้ยังคงมีชาวจีนข้ามฝั่งมายัง อ.เชียงแสน อย่างต่อเนื่อง

มีรายงานข่าวแจ้งว่า อย่างไรก็ตามที่ท่ามังกรพบว่ามีการอนุญาตให้เรือสินค้าทำการบรรทุกสินค้าจากตลาด อ.เชียงแสน เข้าไปกักตุนได้ และเป็นที่สังเกตุว่าสินค้าที่นำเข้าไปเป็นจำนวนมากในช่วงนี้คือหน้ากากอนามัยที่ไม่เคยมีการนำเข้าไปในฝั่ง สปป.ลาว มากขนาดนี้มาก่อน โดยมีการนำบรรจุใส่กล่องวางซ้อนกันบนเรือขนส่งสินค้าขนาดเล็กหลายลำและค่อยๆ ทะยอยนำข้ามฝั่งไทยไปยังท่าเรือของเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว โดยเฉพาะนำเข้าไปยังโครงการคิงส์โรมันซึ่งมีกลุ่มทุนจีนเข้าไปบริหารจัดการโครงการเป็นอาคารพาณิชย์ ตลาด ท่าเรือ บ่อนคาสิโน โรงแรม ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมามีคนจีนเข้าไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ทางด้านสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ได้แจ้งการดำเนินการในช่วงนี้ว่าได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.เชียงราย ขึ้น โดยมีการเตรียมทั้งบุคลากร เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การเชื่อมโยงทุกพื้นที่ 18 อำเภอของ จ.เชียงราย ฯลฯ จากนั้นได้ตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศแล้วที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ด่านพรมแดนแม่สาย ด่านพรมแดนเชียงของ ซึ่งที่ผ่านมาได้คัดกรองชาวจีนที่ผ่านท่าอากาศยานดังกล่าวแล้วจำนวน 8,372 คนโดยมาจากเมืองอู่ฮั่น 37 คนพบว่าทั้งหมดมีอาการปกติ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน คัดกรองจำนวน 109 คน ด่านพรมแดนแม่สายคัดกรองจำนวน 1,438 คน และด่านพรมแดนเชียงของ คัดกรองจำนวน 355 คน โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกคัดกรองที่ชายแดนก็ผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศยานมาแล้วครั้งหนึ่งด้วย

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ที่เมืองต้นผึ้งในฝั่ง สปป.ลาว ได้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงปัญหาและร่วมกันวางแผนป้องกันไวรัสโคโรนา ซึ่งหลังการประชุมคณะผู้บริหารได้พากันเดินทางจะเข้าไปดูเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ ซึ่งพบว่าปัจจุบันเขตดังกล่าวได้มีการตั้งจุดตรวจและห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าตามคำสั่งของนายจ้าวเหว่ย ประธานคณะกรรมการโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่นอกจากจะห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปแล้วยังห้ามไม่ให้เรือเข้าไปเทียบท่าฝั่งอีกด้วย.