ข่าวเด่น

มฟล.ออกมาตรการ “นศ.-ครูจีน” อย่าพึ่งกลับจนกว่าสถานการณ์ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ตั้งอยู่ ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้มีประกาศเรื่องมารตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยทาง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกประกาศเรื่องมารตรการเฝ้าระวังการระบาดของโคโรนา โดยประกาศได้แจ้งถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคล่าสุดที่เริ่มพบการติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงได้กำหนดมาตรการเอาไว้ ได้แก่ การขอให้นักศึกษาและบุคลากรชาวจีนที่ยังคงอยู่ในประเทศจีนและไม่ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้ยังคงอยู่ในประเทศจีนต่อไป อีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จะมีการแจ้งข้อมูลและรายละเอียดความคืบหน้าเพื่อการดำเนินการเป็นระยะๆ และได้จัดเตรียมการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้เดินทางมาเรียนตามมาตรการดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ยังขอให้นักศึกษาและบุคลากรชาวจีนที่จะเดินทางกลับมาจากประเทศจีนหลังวันที่ 18 ม.ค.2563 ให้หยุดการเรียนหรือหยุดงานเป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่เดินทางกลับโดยแต่ละคนให้มีการแจ้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ให้งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.เพื่อจะได้ประสานงานและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันมีการแจ้งให้นักศึกษาและบุคลากรที่มีอาการเป็นไข้หรืออาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้อาจารย์หรือผู้บริหารทราบโดยด่วนและให้ไปพบแพทย์ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. อย่างเคร่งครัด ส่วนกรณีที่จะมีผู้เดินทางไปยังประเทศจีนในช่วงนี้นั้นขอให้ระงับการเดินทางเอาไว้ก่อน สิ่งสำคัญในช่วงนี้ให้หยุดอยู่ในสถานที่แออัดและไม่อยู่ใกล้กับผู้ที่มีอาการเสี่ยงโดยควรสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่ชุมชน หมั่นล้างมือให้สะอาด ทั้งนี้ทาง มฟล.ได้แจ้งให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนหากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยต้องสงสัยขอให้แจ้งงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.เพื่อจะได้ควบคุมสถานการณ์ร่วมกันอีกด้วย ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา และแจกหน้ากากอนามัยฟรี ณ อาคาร D1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย.