ข่าวเด่น

เชียงของจัดห้องกักโรคพร้อมหากเกิดกรณีฉุกเฉินพบคนจีนสงสัยติดเชื้อโคโรนา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเดินทางมา จ.เชียงราย อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเจ้าหน้าที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจและคัดกรองนักท่องเที่ยวขาเข้าอย่างเข้มงวดทุกจุดโดยจนถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่นั้น ล่าสุดทางนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ประจำอยู่ที่ด่านพรมแดนไทย-สปป.ลาว ตรงสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 เพื่อร่วมกันปัองกันโรค เนื่องจากด่านยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางด้วยรถยนต์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 6-28 ม.ค.ที่ผ่านม่ เดินทางเข้ามาแล้วจำนวน 956 คน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาน้อยลงเหลือเพียง 93 คน หลังจากวันที่ 27 ม.ค.เข้ามามากถึง 150 คน ทั้งหมดกระจายกันไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปทั้งใน จ.เชียงราย และภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ บางส่วนก็เดินทางกลับ ณ ด่านแห่งเดิมนี้แล้วและยังมีแนวโน้มว่าจะยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจนถึงปัจจุบันผลการตรวจและคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ ซักประวัติ ฯลฯ ยังไม่พบผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

โดยนายทัศนัย กล่าวว่า จากการประชุมซึ่งผู้เข้าร่วมมีทั้งหน่วยงานความมั่นคง สาธารณสุข องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคองค์กรธุรกิจเอกชน โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ได้ข้อสรุปว่า จะให้ทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนเชียงของ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และด่านศุลกากร ทำการตรวจคัดกรองโรคอย่างเข้มงวดนักท่องเที่ยวทุกคนที่ผ่านเข้าสู่ประเทศไทย โดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน จากนั้นให้มีการแจกใบแจ้งเตือนและแนะนำเกี่ยวกับโรคเพื่อให้นำไปปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษแม้ว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยดังกล่าวแต่อย่างใดก็ตาม

นายทัศนัย กล่าวด้วยว่า หากเกิดกรณีพบผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ก็ได้เตรียมมาตรการรองรับแล้ว โดยจะทำการกักผู้ติดเชื้อในห้องกักตัวควบคุมโรคที่จัดเตรียมไว้อย่างถูกหลักวิชาการ จากนั้นให้มีการประสานไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และนำรถพยาบาลรับตัวไปรักษาตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จ.เชียงราย ตามลำดับต่อไป แต่หากเกิดกรณีฉุกเฉินก็ยังมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของที่มีทั้งบุคลากร เครื่องมือ และห้องกักตัวควบคุมโรครองรับเอาไว้ด้วยเช่นกัน

“ในส่วนของโรงแรมและสถานประกอบการให้ช่วยกันเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เข้าพักในโรงแรมอีกทางหนึ่ง โดยสังเกตจากอาการต่างๆ หากพบผู้สงสัยจะเป็นโรคนี้ก็ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลเป็นการด่วน นอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่าอย่างถูกต้อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ฯลฯ เพื่อร่วมกันป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายทัศนัย กล่าว.