สิงห์ปาร์ค เชียงราย” คว้ามาตรฐาน ASIAGAP และ JGAP รายแรกของไทย

สิงห์ปาร์ค เชียงราย” คว้ามาตรฐาน ASIAGAP และ JGAP รายแรกของไทย 
ยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร  ส่งออกประเทศญี่ปุ่น

นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย  จำกัด พร้อมด้วย นายชัยภัฏ จาตุรงคกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เข้ารับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ASIAGAP และ JGAP ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลูกจาก “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” ปลอดภัยสามารถซื้อไปรับประทานได้อย่างมั่นใจและนำไปวางขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นได้
         

โดย “บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด” ถือเป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวในไทยที่ยกระดับมาตรฐานผลผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จนได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ASIAGAP และ JGAP ซึ่งประเทศในทวีปเอเชียที่ได้รับการรองรับมาตรฐานนี้มีเพียง ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยมี คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย นำทีมเข้ารับมอบ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
         
สำหรับ “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” มีเนื้อที่ประมาณ 8,600 ไร่ ภายในโครงการจัดแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกชา และพืชพรรณทางการเกษตรนานาชนิด อีกทั้งได้มีการต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆมากมาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ (Edutainment) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงรายอีกด้วย.