ข่าวเด่น

“ครูบาอริยชาติ”มุ่งให้ทุน นร. นำร่อง 3 จว. ให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นศูนย์กลาง

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จ.น่าน น.ส.จุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา จ.พะเยา และผู้บริหารจากธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินโครงการ “เพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562” โดยทางธนาคารออมสินได้ถวายเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวจำนวน 4 ล้านบาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการดังกล่าว

ครูบาอริยชาติ เปิดเผยว่า โครงการนี้ถือว่าดำเนินการมาย่างเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว โดยที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีโดยปีแรก ปี 2560 มอบทุนการศึกษาให้เฉพาะนักเรียนในเขต จ.เชียงราย ในปี 2561 มอบให้กับนักเรียนในเขต จ.เชียงราย และขยายไปยัง จ.พะเยา กระทั่งปีนี้จึงได้ขยายไปยัง จ.น่าน เพิ่มเติมดังกล่าวเพราะมีเป้าหมายที่จะให้ครบทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือหรือล้านนา และหากมีศักยภาพเพียงพอรวมทั้งมีบุคลากรพร้อมก็จะขยายไปสู่ภาคเหนือตอนล่างด้วยต่อไป เพราะโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทานด้านสติปัญญาแก่เด็กๆ นักเรียนให้ได้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนอกจากจะร่ำเรียนกันตามปกติแล้วยังมีกิจกรรมที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวโดยมีเวทีของทุนการศึกษาเพชรล้านนาดังกล่าว เพราะจะมีการสอบแข่งขันกันชิงทุนโดยมีหน่วยงานกลางคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นผู้ให้ข้อสอบและสัมภาษณ์นักเรียน ซึ่งกรณีมีการขยายไปยัง จ.น่าน ด้วยก็จะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาเขตน่านเป็นหน่วยงานกลางต่อไป

ด้านนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ถือว่าทางเทศบาลนครเชียงราย เป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้เลือกให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นผู้ดำเนินการหลักในการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งในจังหวัดเชียงราย และต่างจังหวัด โครงการที่ผ่านมา มีนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าสอบแข่งขันจำนวนมาก และประสบความเสร็จ ทั้งนี้การแข่งขันชิงทุนการศึกษ เพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กที่เรียนเก่ง และเด็กดี มีกำลังใจ และใฝ่ศึกษาหาความรู้ ตลอดจบการศึกษา ซึ่งในจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ถือว่ามีเด็กที่เรียนเก่งอยู่มาก ซึ่งเปรียบเสมือนเพชรที่ถูกซ่อนเอาไว้ จึงต้องการให้เด็กเหล่านี้ได้แสดงความสามารถออกมา

สำหรับทุนการศึกษาเพชรล้านนาดังกล่าวจะมอบให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการสอบแข่งขันรอบแรกเพื่อทดสอบความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาระวิชา จากนั้นนำผู้ผ่านรอบแรกสอบแข่งขันเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเป็นเลิศในแต่ละสาระวิชาซึ่งประกอบไปด้วยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนาและภาษาไทย ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีสาระวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย เคมี และชีววิทยา

ซึ่งในระดับประถมศึกษานั้นรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินทุนจำนวน 15,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 10,000 บาท ชนะเลิศระดับที่ 3 จำนวน 7,000 บาท และชมเชยมี 5 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศได้รับเงินทุนจำนวน 20,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 15,000 บาท ชนะเลิศระดับที่ 3 จำนวน 10,000 บาท และชมเชยมี 5 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศได้รับเงินทุนจำนวน 30,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 20,000 บาท ชนะเลิศระดับที่ 3 จำนวน 10,000 บาท และชมเชยมี 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท ตามลำดับ สำหรับปีนี้ยังมีทุนการศึกษารอบเพชรตัดเพชรโดยผู้ชนะสาระวิชาจากจังหวัดต่างๆ มาแข่งขันกันโดยเพื่อชิงสร้อยคอทองคำพร้อมล็อกเก็ตตราสัญลักษณ์โคงการและธนาคารออมสิน จำนวน 17 รางวัล มูลค่า 25,000 บาทด้วย.