ยก“สันติ ภิรมย์ภักดี” พลเมืองกิตติมศักดิ์ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงรายต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับ นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บนเวที สิงห์ปาร์ค เชียงราย อินเตอร์เนชั่นแนล วาเลนไทน์ บอลลูน เฟียสต้า 2020 สิงห์ปาร์ค เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นอกจากนี้ยังมี นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ร่วมในพิธีดังกล่าว

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนชาวเทศบาลนครเชียงราย พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ต้องขอขอบคุณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ สิงห์ปาร์คเชียงราย ที่ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสิงห์ปาร์คเชียงราย และทั่วจังหวัดเชียงราย รวมทั้งในเขตเทศบาลนครเชียงราย จนทำให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง และตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี จากตัวเลขนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็น 3.5 ล้านคน และจะเพิ่มมากขึ้น หากในพื้นที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นตาม และทราบว่าในช่วงเดือน ธันวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 ทางสิงห์ปาร์ค ก็จะมีงาน VILLAGE OF ILLUMINATION งานไลท์ เฟสติวัลครั้งแรกในไทยใหญ่ที่สุดในเอเชีย เชื่อว่าจะกระตุ้นนักท่องเที่ยวมาจังหวัดเชียงราย ขึ้นอีก และ งานนี้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยว นอนพักค้างคืนมากขึ้น เพราะงานที่จะนั้นเป็นการแสดงแสงสีเสียง ในเวลากลางคืน

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย จึงขอขอบคุณทาง บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ที่จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น เพราะหากนักท่องเที่ยวมาก ภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย ก็จะดีขึ้นตาม จากการใช้จ่ายในพื้นที่เชียงราย

นายวันชัย กล่าวอีกว่า ต้องยอมรับอดีตเมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมา เราทุกคนต่างเร่งหาแนวทางคิดร่วมกันว่า จะทำให้ตัวเมืองเชียงราย เขตเทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองต้องแวะเที่ยว ต้องทำอย่างไร ไม่ให้เป็นแค่ทางผ่านไปเที่ยวชายแดนอำเภอแม่สาย เชียงแสน หรือในสถานที่อื่นๆ ทางเทศบาลนครเชียงราย โดย ผมนายวันชัย และ นางรัตนา จงสุทธานามณี ก็คิดถึงสถานที่ท่องเที่ยว หากมีสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะแวะ จึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ในเขตเทศบาลนครเชียงรายมากมาย

“และคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ก็เป็นบุคคลที่น่ายกย่องอย่างมาก ที่เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยว อย่างสิงห์ปาร์คขึ้นมา พัฒนาสิงห์ปาร์คไม่มีวันหยุด จนกลายเป็นแลนค์มาร์สำคัญไปแล้ว ที่ใครมา ก็ต้องเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ และมีกิจกรรมแทบทุกเดือน ทางเทศบาลนครเชียงราย จึงขอมอบ โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ให้คุณสันติ ภิรมย์ภักดี โดยแต่งตั้งเป็น พลเมืองกิตติมศักดิ์ของจังหวัดเชียงราย ที่ทำทุกอย่างในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่จนก่อให้เกิดรายได้ให้ชาวเชียงราย จากสถานที่ท่องเที่ยว อย่างสิงห์ปาร์คเชียงราย” นายวันชัย กล่าว.