ข่าวประชาสัมพันธ์

ขนส่งเชียงรายตรวจเข้มรถควันดำลดค่า PM 2.5 ทั้งรถส่วนบุคคลและรถที่ใช้ในราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุวัฒน์ วงจำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการสำนักงานขนส่งเชียงราย นำกำลังผู้ตรวจการขนส่งจังหวัดเชียงราย ออกตรวจวัดค่าควันดำรถสองแถวสาธารณะในเขตเมืองเชียงราย และรถโดยสารของ บขส. ตามโครงการ “ยานพาหนะไร้ฝุ่นพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตคนเชียงราย” เพื่อสนับสนุนนโยบายลดค่า PM2.5 ของรัฐบาล ซึ่งมาตรการลดค่ามลพิษขนาดเล็กหรือ PM2.5 ในส่วนของจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยได้มอบนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ เร่งช่วยกันดำเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบ
สำหรับการตรวจวัดค่าควันดำรถ ตามโครงการ “ยานพาหนะไร้ฝุ่นพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตคนเชียงราย” ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้มีการตรวจรถราชการ ณ ที่ทำการของส่วนราชการ และตรวจรถบรรทุกรถโดยสาร ณ สถานประกอบการขนส่ง เมื่อพบรถมีค่าควันดำเกินกฎหมายกำหนด จะแจ้งให้ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ปรับ ซ่อม แก้ไขก่อนนำรถออกมาใช้งานบนท้องถนน
รวมทั้งการตรวจบังคับใช้กฎหมาย บนถนนสายหลัก สายรอง เมื่อพบรถมีค่าควันดำเกิน ดำเนินการสั่งห้ามใช้รถ และให้นำรถไปปรับ ซ่อม แก้ไขก่อนนำไปใช้งานต่อไป โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้ตรวจวัดควันดำรถ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจรถทั้งหมด 28 คัน ผลการตรวจวัดปรากฏว่าไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งเตือนรถที่มีค่าควันดำระหว่าง 30 – 45% จำนวน 1 ราย
โดยนางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งเชียงราย เปิดเผยว่า ผลการตรวจรถที่มีค่าควันตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจวัดค่าควันดำรถ รวมทั้งสิ้น จำนวน 623 คัน ผลการตรวจ ออกหนังสือเตือน ค่าควันดำ 30-45 % จำนวน 9 คัน สั่งห้ามใช้รถ ค่าควันดำเกิน 45 % จำนวน 2 คัน ส่วนการตรวจรถของสำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงราย ผ่านทุกคัน จำนวน 7 คัน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะมีการตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากควันดำ.