สอบแข่งขันรอบที่1โครงการเพชรล้านนาประจำปีการศึกษา 2562 รอบเจียระไนเพชร

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายวรรณ ปราศรัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร สังกัดเทศบาลนครเชียงราย กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันในโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 รอบเจียระไนเพชร ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย