ทน.เชียงราย ทำความสะอาด หลังนกเกาะสายไฟฟ้าตัวเมือง และถ่ายมูลตลอดแนวถนน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงคืนที่ผ่านมา นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายนำอุปกรณ์ทำความสะอาด ไม้กวาด รถน้ำเทศบาลนครเชียงราย ออกทำความสะอาดไปตามถนนธนาลัย และทางเท้า พร้อมกันนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยในจุดที่เกิดปัญหา ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาดจุดที่เป็นหน้าบ้านของแต่ละท่าน เฉพาะกำลังเจ้าหน้าที่นั้นอาจไม่เพียงพอกับการดำเนินการอย่างทั่วถึง แต่ก็ได้ดำเนินเพื่อให้พื้นที่เทศบาลนครเชียงรายสะอาดทุก ๆ วัน ซึ่งจุดใดการทำความสะอาดเป็นไปด้วยความลำบาก หรือยากต่อการล้างทำความสะอาด ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวหลังจากที่มีผู้แจ้งมายังเทศบาลนครเชียงรายว่า มีนกปริมาณมากบินมาอาศัยเกาะสายไฟฟ้าบนถนนธนาลัยช่วงเวลากลางคืนจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความรำคาญและความสกปรกบนพื้นทางเท้าเพราะนกจะถ่ายมูลลงมาจำนวนมากในระยะนี้
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเทศบาลนครเชียงราย รู้ดีว่าเป็นแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ต้นเหตุนั้น ทางเทศบาลฯเคยดำเนินการมาแล้ว ทั้งไล่นกด้วยเสียงดัง แต่ก็ยังมีนกมาเกาะสายไฟฟ้า และที่ผ่านมาได้ทำแผนเรื่อง นำสายไฟลงใต้ดินแต่เรื่องก็ถูกแย้งตกไป อย่างไรก็ตามทางเทศบาลนครเชียงราย จะเร่งหาวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต่อไป.