เร่งขุดลอกน้ำกรณ์ “วันชัย” เดินหน้ายุทธศาสตร์ 30 ปี ภัยแล้งต้องไม่เกิดในตัวเมือง

เทศบาลนครเชียงราย เร่งแก้ภัยแล้ง ขุดลอกน้ำกรณ์ “วันชัย” เดินหน้ายุทธศาสตร์ 30 ปี ภัยแล้งจะต้องไม่เกิดในตัวเมืองเพื่อความเป็นอยู่ของชาวเทศบาลนครเชียงรายที่ดี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย และ สมาชิกเทศบาลนครเชียงราย ชาวบ้านชุมชนสันป่าก๊อ ชาวบ้านชุมชนสันหนอง ลงพื้นที่ดูจุดที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำกรณ์ รวมระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งการดำเนินการ มีความคืบหน้าไปอย่างมาก ที่ได้ทำการขุดลอกแม่น้ำกรณ์ และสามารถเปิดทางน้ำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกมากกว่าเดิมอย่างมาก โดยมีรถแบคโฮ 2 คัน เร่งดำเนินการ

สำหรับการขุดลอกแม่น้ำกรณ์ ในส่วนที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่าก่อนหน้านี้แม่น้ำกรณ์แห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว และพบว่าเกิดเนินดิน มีเศษวัชพืช ขวางทางน้ำและตื้นเขินมากขึ้น ชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ที่แม่น้ำกรณ์ไหลผ่าน จึงขอให้ทางเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำกรณ์ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก และไม่ให้เกิดปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงราย จึงเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน ซึ่งเชื่อว่าหากมีการขุดลอกแม่น้ำกรณ์ จนเรียบร้อย น้ำกรณ์จะกลับมาไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายอย่างสะดวก และชาวบ้านจะสามารถนำน้ำไปใช้ตามปกติ ทั้งทำการเกษตรและใช้อุปโภค และเมื่อถึงฤดูฝน น้ำก็จะสามารถระบายได้สะดวก ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมา

โดยนายวันชัย กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดแก้ปัญหาภัยแล้ง หรือ ยุทธศาสตร์ 30 ปี ที่ตนเองวางเอาไว้ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่แก้ไขปัญหานั้นไม่ใช่เฉพาะคนปัจจุบัน แต่แก้เพื่อลูกหลานชาวเชียงราย โดยเฉพาะชาวเทศบาลนครเชียงราย ที่ผ่านมาก็ได้ร่วมผลักดันให้เกิดอ่างน้ำในพื้นที่ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อมีเก็บน้ำแล้ว ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเมืองเชียงราย การระบายน้ำผ่านตัวเมืองเชียงราย จะได้ดีขึ้น และในพื้นที่ก็จะไม่เกิดปัญหาภัยแล้งในที่สุด.