เชียงรายจัดแข่งกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด โครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ที่ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วม รวมไปถึงตัวแทนนักกีฬาจาก 12 ชนิดกีฬา

โดยนายประพัฒน์ ชัชวาลย์ชัยพรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวถึง โครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ว่า ด้วยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย จัดโครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาภายในจังหวัด ที่มีความสามารถได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองและมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

นอกจากนั้นยังมุ่งหวังที่จะใช้กลยุทธ์ในการนำกีฬาเป็นสื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด และจัดให้มีการแข่งขัน จำนวน 12 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1 กรีฑา 2 เทควันโด 3 เปตอง 4 เทนนิส 5 ว่ายน้ำ 6 แบดมินตัน 7กอล์ฟ 8 เอ็กซ์ตรีม 9 วู๊ดบอล 10 มวยไทยสมัครเล่น 11 จักรยาน และ 12 ยูยิตสู ซึ่งการแข่งขันได้รับการสนับสนุน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ฝ่ายกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ

ด้านนางรัตนา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้มีความเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้หันออกกำลังกายและเล่นกีฬา สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

“การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นความพร้อมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านกีฬา และถือว่าเป็นการรวมพลัง ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ของทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดการแข่งขัน จึงขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย คณะเจ้าหน้าที่ นักกีฬาที่เข้าร่วมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่า การแข่งขันจะสามารถดึงศักยภาพของนักกีฬาทุกคนออกมา และยังเป็นการฝึกทักษะด้านกีฬา สมกับที่ได้มีการส่งเสริมให้เชียงราย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้านกีฬาอย่างแท้จริง” นางรัตนา กล่าว.