เดินหน้าไม่หยุดพัฒนาการศึกษาที่ดีมากขึ้นและเมืองอาหารปลอดภัยเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เรื่องของการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเติมเต็มให้มากขึ้นในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และนโยบายการพัฒนาและยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ต่อสุขอนามัยของชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย