ทน.เชียงรายร่วม”มหกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ายแบบองค์รวมต.หัวง้ม”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเวทีเสวนา “โจทย์ท้าทายโรงเรียนผู้สูงอายุ สู่ทศวรรษใหม่” โดยมีรศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อาจารย์พิเศษประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญค้นสังคมสูงวัย พระครูสุจิณกัลยณธรรม ผู้ร่วมก่อตั้ง รร.ผู้สูงอายุต.หัวง้ม นายปิลันธน์ ไทยสรวง ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “ภูคราม” ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและชาวภูพาน จ.สกลนคร ดำเนินการเสวนาโดย นายประสาน อิงคนันท์ ผู้ผลิตรายการลุยไม่รู้โรย ไทยพีบีเอส และผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กเพจ “มนุษย์ต่างวัย” และ นางสาววิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส โดยถ่ายทอดสดเวทีเสวนาผ่าน Facebook Live นักข่าวพลเมือง Thai PBS ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดศรีเมืองมูล อำเภอพาน จ.เชียงราย

ทั้งนี้ นายวันชัยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในสังคมมากขึ้น อยากจะดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเรียนอย่างไม่มีวันสิ้นสุด