สื่อเชียงราย จัดกิจกรรม Meet The Pressฯ

สื่อเชียงราย จัดกิจกรรม “Meet The Press เราจะสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบต่อสถานการณ์รอบตัวอย่างไร ถึงจะจ๊าบ?”

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเฮอริเทจ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กำลังปรับตัวและร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง เร่งสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน โดยมี ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นางสาวผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายก สสทน.จ.เชียงราย นายกิตติ ทิศสกุล อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงราย นายแพทย์ ภุชงค์ ชื่นชม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงรายเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ท่ามกลางสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงรายที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

โดยนางสาวผกายมาศ เวียร์รา กล่าวถึงประเด็นการท่องเที่ยวชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ด่านพรมแดน 3 แห่ง ที่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และอ.แม่สาย และยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน เสมือนพี่น้อง ทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยว จากสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การเดินเรือสินค้าของจีนต้องหยุดชะงัก จึงอยากเชิญชวนคนไทยร่วมให้กำลังใจชาวจีนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ และเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่รัฐบาลได้ปลดล็อกสินค้าหน้ากากอนามัย ให้สามารถส่งออก ไปจำหน่ายในประเทศจีนได้เรียบร้อยแล้ว

ด้าน ดร. อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงการแชร์ข่าวสารทางสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีข่าวปลอมออกมาบ่อยมาก เสนอให้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เช่น สาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการต้องใช้สื่อออนไลน์มาปรับใช้กับธุรกิจ และเชื่อว่า จังหวัดเชียงรายมีศักยภาพที่จะผลักดันในการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยงเชิงสุขภาพได้ เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงรายให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น

ทางด้าน นายกิตติ ทิศสกุล อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงราย
กล่าวถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายว่า ปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบไปทั่วโลก ประกอบกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยที่ไรับผลกระทบจากทั่วโลกมีผลอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายจึงจะต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น เช่น สร้างกิจกรรมส่งเสริมการขาย การลดราคา สร้างเทศกาลใหม่ขึ้นมา เพิ่มจุดหมายใหม่ ๆ กระตุ้นความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศไทย

นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายก สสทน. จ.เชียงราย กล่าวว่า จากการยืนยันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid – 19 แต่อย่างใด ผลยืนยันทางการแพทย์ 100% และจากปัญหาที่เกิดขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเชียงราย โดยร่วมกันประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่ทำได้ง่ายและไม่มีต้นทุน จึงเชิญชวนให้ทุกคนร่วมตกแต่งโปรไฟล์เฟซบุ๊ก #Chiangraisave ได้ที่ https://www.facebook.com/390780664633476/posts/1106164589761743/ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเที่ยวเชียงรายปลอดภัย ไปกับน้องกอดอุ่น

นายแพทย์ ภุชงค์ ชื่นชม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงการรับมือของธุรกิจบริการต่าง ๆ เช่น โรงแรม รถโดยสาร ฯ โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลความสะอาดตามจุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ห้องน้ำ ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้ ต้องระวังตนเองไม่ให้เข้าไปอยู่พื้นที่ หรือสถานการณ์เสี่ยงที่ติดเชื้อด้วย ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการคัดกรองคนเข้าเมืองตามจุดผ่านแดนต่าง ๆ อย่างเข้มข้น และเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ เพื่อรับมือหากเกิดเหตุการณ์วิกฤต ประชาชนจังหวัดเชียงราย รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ในปี 2563 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครบรอบ 60 ปี จะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย แต่อย่างไรก็ตามชาวเชียงรายจะต้องช่วยกันในการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายให้ความปลอดภัยด้วย

สำหรับกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายจัดขึ้นเพื่อสื่อสารข้อมูลสถานการณ์แวดล้อม ด้วยการระดมความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนผ่านภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงราย เพื่อรับมือในเชิงป้องกันผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ หากประชาชนได้รับรู้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนโดยตรง จะมีความเชื่อถือในข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิกฟื้นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการด้านป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนได้อีกด้วย.